Tromppark

Waar nu de Maarten Harpertz Trompweg loopt, bloeit straks een levendig park. Een park waarin de huidige bomen deels behouden blijven en aangevuld worden tot een groen park waar natuur, sport, spel en waterbuffers de ruimte krijgen.

Het Tromppark omvat het stuk van de Maarten Harpertz Trompweg tussen de Witte de Withstraat en de Van Kinsbergenstraat. Deze strook vormt de verlenging van het Wielwijkpark en daarmee de groene voortuin voor de woningen in Tromppark. Op welke manier het park exact ingericht wordt, is nog niet vastgesteld. Het idee is om een gedeelte waterrijk in te richten, met ook begroeiing die zich daar prettig voelt. Voor het andere gedeelte is een parkrijke invulling bedacht, met daarin ook speel- en sportplaatsen. De gemeente Dordrecht heeft in de inrichting van al dit groen een leidende rol.

Natuurlijk watersysteem

Het afvoeren van het overtollig hemelwater wordt in de inrichting van Tromppark op eigentijdse stijl meegenomen. Het hemelwater wordt vanaf de woningen afgevoerd naar de groene middenstrook, waar een bovengrondse waterbuffer wordt gecreëerd. Een effectieve manier om wateroverlast te voorkomen en het overtollig water weer terug aan de natuur te geven.

Aanbod in twee fasen

Alle woningen van Tromppark fase 1 zijn inmiddels verkocht. De start bouw hebben wij onlangs met alle kopers op feestelijke wijze gevierd. Fase 2 is verkocht aan Vesteda en deze woningen worden uiteindelijk verhuurd. Vesteda zal ter zijner tijd aangeven wanneer de verhuur en mogelijkheid tot inschrijven start. 

Wil je weten welke woningtypes er tot fase 2 behoren? Bekijk dan deze pagina’s

Woningtypes Woningaanbod